De impact van COVID-19 op loonsopslag en flexibel verlonen

Weinig salarisverhogingen maar hoog aantal sectorverschillen

Gent, 27/07/2021 – Het basissalaris van Belgische werknemers is dit jaar met gemiddeld 2% gestegen (inclusief index). Toch is dit minder dan vorig jaar, toen het basissalaris nog met 2,4% steeg. Door de economische impact van de Covid19 pandemie kregen in februari tot april van dit jaar minder mensen een loonsopslag en was die opslag ook kleiner. Wat variabel loon betreft zien we verschillen tussen sectoren, en tussen functieniveaus. Flexibel verlonen en fiscaal vriendelijke loonelementen winnen dit jaar sterk aan populariteit.

Weinig salarisverhogingen


Bijna 6 op de 10 werknemers heeft begin dit jaar geen salarisverhoging of een salarisverhoging van minder dan 1% ontvangen. Vorig jaar was dit slechts bij 1 op 4 werknemers het geval. Dit lagere stijgingspercentage is enerzijds te verklaren door de econimische impact van de pandemie, maar anderzijds ook door de verminderde bereidheid van organisaties om loonsverhoging toe te kennen bovenop de index. De loonstijging exclusief index bedraagt dan ook 0,8% terwijl deze vorig jaar nog 1,5% bedroeg (op mediaanniveau).

Verschil in sectoren en functieniveaus

Het variabel loon blijft een belangrijk onderdeel van het salarispakket, maar ook daar is de groei (+0,15%) minder groot dan vorig jaar, al zien we verschillen tussen sectoren. De dienstensector met onder andere IT bedrijven kende door de sterke vraag en mogelijkheden tot kostenbesparing bijvoorbeeld wel een mooi variabel loon toe. Ook binnen de retailsector stellen we vast dat er een mindere groei is op het niveau van basissalaris maar zij maakten dit quasi volledig goed met variabel loon. De loonevolutie was het laagst in de productiesector waar het variabel loon het sterkst geïmpacteerd is.

 

Wat variabel loon betreft zien we ook verschillen tussen de functieniveaus. De evolutie in de bonussen is namelijk miniem voor de lagere functieniveaus (bedienden en kaders) maar groter op het niveau van Management (+7%) en Senior Management (+27%). Deze stijging is vooral merkbaar voor de sectoren IT, Basic Materials en in de metaalsector, als gevolg van de sterke financiële resultaten, ondanks de Covid19-crisis.

Thuiswerkvergoeding

Als gevolg van het vele thuiswerk tijdens de pandemie werden de vergoedingen aangepast door de organisaties. Bijna 1 op 5 werknemers ontvangt nu een onkostenvergoeding voor thuiswerk, het mediaanbedrag bedraagt hierbij € 58 per maand. Dit komt het meest voor bij bedienden. Bij kaderleden en management was er vaak al een systeem van onkostenvergoedingen waarin de bureaukosten mogelijks al vervat zaten. Dikwijls wordt de thuiswerkvergoeding niet aan alle werknemers toegekend en het betaalde bedrag kan ook verschillen, bijvoorbeeld op basis van de functieklasse en/of het aantal dagen dat men van thuis werkt.

Flexibel verloningsplan

Door Flexibel verlonen zoeken werkgevers naar manieren om het salarispakket op de individuele vragen van werknemers af te stemmen. Al 35% van de werknemers in België kan gebruik maken van dit systeem, dit is opnieuw een stijging met 7% ten opzichte van vorig jaar.


In een flexibel plan kan een werknemer loonelementen zoals de dertiende maand of een deel van het brutoloon inruilen tegen andere loonelementen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfswagen, fiets, bijkomende verlofdagen of smartphone. Dit jaar valt vooral de populariteit van fietsleasing op, dit element is een keuzemogelijkheid bij 9 op de 10 organisaties.

Auteursrechten als fiscaal voordeel

 

Tot slot wint het werken met auteursrechten aan populariteit gezien het fiscaal gunstige karakter. ​ In dit geval wordt een deel van het loon uitbetaald voor de overdracht van auteursrechten op het geleverde werk. Dit is al het geval voor 16% van de organisaties binnen de IT sector maar kan bijvoorbeeld ook bij marketeers en consultants. Auteursrechten omvatten een substantieel deel van het totale pakket met mediaanbedrag maandbedrag van € 577. Deze vergoeding mag niet meer dan 1/4de van de brutovergoeding omvatten en op de inkomsten uit auteursrechten is geen personenbelasting verschuldigd maar wel een belastingstarief van 15% (op het totale bedrag van auteursrechten min forfaitaire kosten).

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Hudson

Sinds meer dan 40 jaar, Hudson helpt organisaties en hun medewerkers - zowel experts, kaderleden en bedrijfsleiders - om hun volledige potentieel te ontwikkelen en tot uiting te brengen. Wij bieden gespecialiseerde oplossingen in permanente rekrutering, talent management (assessment centers, coaching & ontwikkeling, salarisonderzoeken, functieclassificaties, enz.), interim management en HR tools. Deze laatste zijn ontwikkeld door onze eigen internationaal gerenommeerde R&D afdeling. Onze HR-oplossingen zijn niet alleen gericht op bedrijven die het beste uit hun werknemers wensen te halen, maar ook op professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare HR-partner die hen kan ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling. De dienstverlening van Hudson staat garant voor een hoge toegevoegde waarde in alle stadia van de HR-levenscyclus. Met klanten gaande van KMO's tot multinationals, zowel in de private als in de publieke sector, heeft ons bedrijf met de jaren een reputatie van professionaliteit en uitmuntendheid in HR consultancy opgebouwd. Hudson maakt sinds december 2021 deel uit van de Randstad Groep.

Contact